Kommunalt selskap under lupen


Kontrollutvalget i Haugesund kommune ba politiet etterforske økonomiske forhold knyttet til Uni-K.

Uni-K er en bedrift eid av Haugesund kommune og skal gi varige, tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som trenger det. Under en forvaltningsrevisjon av selskapet kom det opp flere spørsmål om selskapet og ledelsen. Selskapet hadde blant annet opprettet et datterselskap som så ut til å ville spekulere i bygging av omsorgsboliger.

Haugesunds Avis brukte mye tid på saken. Avisen kartla de involverte personene og koblingene mellom dem, samt flere selskaper som Uni-K hadde investert i, ­uten at disses regnskaper tydet på at dette var trygg bruk av offentlige penger. Avisen påpekte også partipolitiske koblinger mellom sentrale aktører og belyste ordførerens rolle og utilstrekkelige kontroll som generalforsamling.

Kontrollutvalget i Haugesund tok saken svært seriøst. Det politisk utnevnte styret i Uni-K trakk seg. Bystyret besluttet ekstern granskning. Denne fant flere kritikkverdige forhold, blant annet det man mente var uryddige skiller mellom bedriftens økonomi og daglig leders. Han hadde brukt bedriftens ansatte til oppdrag i egen bolig, sponset egen gastronomisk forening, gitt seg selv brøyteoppdrag med mer. Han gikk etter hvert av med øyeblikkelig virkning.

Saken havnet hos politiet i Haugesund som sendte den til Økokrim ­- som henla den.

Saken har fått Haugesund kommune til å ville vektlegge faglige kriterier tyngre ved utpeking av styremedlemmer til kommunale virksomheter. Det skal ikke lengre være en takk for lang og tro tjeneste.