Kjærlighetserklæring til lokalsykehuset


Halve 2014 er gått, og ca. 50 barn er født på Nordlandssykehuset Lofoten. Litt mindre enn halvparten av alle nyfødte lofotværinger ser dagens lys i Lofoten. De andre fødes i Stokmarknes eller Bodø, men mesteparten kommer hjem etter fødselen for å være på Gravdal i  barsel. Stort sett alle gravide drar på ultralyd på sitt lokale sykehus. I dag undersøker jordmor Toril Hansen magen til Henriette Berg. Storesøster Martine og bestemor Mabel følger spent med på ultrabildene. Foto: Karin P. Skarby

Lokalavisens samfunnsoppdrag omfatter også å bygge engasjement og glede lokalt. Lokalsykehus er ofte fokus for konfliktorienterte oppslag om feil eller nedskalering av tilbud. I Lofot-Tidende valgte de å kjøre en serie om livet og hverdagsheltene på lokalsykehuset.

Serien ble utløst av en pasient på dagkirurgisk avdeling på Nordlandssykehuset på Gravdal i Lofoten. Pasienten kontaktet avisa fordi hun ønsket å skryte av sykehuset.

I arbeidet med den konkrete saken, kom journalisten fram til at det var masse godt stoff å hente i å fortelle innbyggerne om tilbudet og det indre liv på sykehuset. Dette er et tilbud i lokalsamfunnet som gir viktig hjelp når man trenger det, men som sjelden blir vist fram i all sin bredde og betydning.

Den resulterende artikkelserien ble en balansegang for både sykehus, redaktør og journalist. For det første slapp nå journalisten inn i miljøer som til daglig er skjermet fra direkte kontakt med media. I tillegg var det viktig redaksjonelt å fortelle historien innenfor den etiske standarden som kreves av journalistikken.

Resultatet ble en reportasjeserie som åpnet dørene til lokalsykehuset for Lofot-Tidendes lesere og gav et unikt bilde av et lokalt kompetansemiljø. Serien skapte begeistring blant leserne og viser på en god måte hvordan lokalavisen kan være en samlende og byggende arena for lokale interesser og lokal nærhet.

Artikkelserien fikk hederlig omtale under utdelingen av Amedias pris for Beste Lokaljournalistikk 2014.