Uforglemmelige øyeblikk fra lokalhistorien


Moss Avis benytter nett-tv til å presentere historiske lokale hendelser på en ny måte. Serien trekker på avisens store arkivmateriale, ansatte som dekket begivenheten og andre sentrale personer i lokalsamfunnet. Moss Avis har gjennom prosjektet vist frem lokalavisens rolle som lokal identitetsskaper og dens viktige bidrag til å binde lokalsamfunnet sammen.

Tre store hendelser i mossehistorien ble valgt ut, og flere unge medarbeidere ble satt til å gjøre research i eget arkiv. Sosiale medier, og særlig Facebook, ble brukt aktivt for å skape dialog med leserne, få innspill, bilder og komme i kontakt med tidsvitner. Denne dialogen var helt uunnværlig gjennom hele prosessen. Lesernes involvering og bidrag i research-fasen var avgjørende.

De tre første episodene i serien er:

1. Da blokka brant – om storbrannen på Gjerrebogen

2. Da Real Madrid spilte mot Moss FK på Melløs

3. Da narkobaron Jonas Wold rømte fra andebrystmiddag på Refsnes Gods

Samtidig ble de i redaksjonen som selv jobbet i avisen da de tre hendelsene i mossehistorien fant sted, invitert inn som tidsvitner og var sentrale i episodene. Dette var helt bevisst for å vise at Moss Avis har vært der, år etter år, og dekket stort og smått i mossehistorien. Det var også fint å vise at avisens journalister har solid lokalkunnskap, ettersom de har jobbet i bedriften gjennom et helt yrkesliv.

Gjennom serien driver avisen en unik, digital historiefortelling, som treffer bredt og godt i lokalbefolkningen.

– Ikke minst er det et prosjekt som viser leserne hvilken posisjon lokalavisen har i nærmiljøet – og at vi «alltid har vært der». I 2014, og i årene som kommer, er dette kanskje viktigere enn noen gang å formidle, etter hvert som lokalavisens rolle blir utfordret av andre mediekanaler, sier ansvarlig redaktør i Moss Avis, Pål Enghaug.

«Glemmer det aldri» fikk hederlig omtale under utdelingen av Amedias pris for beste lokaljournalistikk i 2014.