Fordomsfull ferievikar fikk Amedias journalistpris


Det startet som en idé under jobbintervjuet for en sommerjobb i Tønsbergs Blad. Prosjektet «Jakobs fordommer» i Tønsbergs Blad vakte stor oppmerksomhet .

Det ble sommerens mest leste, mest delte, mest debatterte, mest sette og mest omtalte serie i avisa.

Og det har bidratt til at mange har endret sitt syn på dem som skiller seg ut i samfunnet på en eller annen måte. 

Journalist Jakob Semb Aasmundsen og fotograf Bjørnar Konglevoll Bekkevard utfordret fordommene så tydelig, gjennomført og pedagogisk at de og Tønsbergs Blad vant Amedias pris for beste lokaljournalistikk i 2015. 

«De får prisen for et nyskapende prosjekt, et prosjekt som i år er blitt det mest leste, det mest delte, det mest debatterte og mest sette. Og et prosjekt som har påvirket holdninger og bidratt til å endre synet på noen av dem som skiller seg ut i samfunnet. Eller på dem vi har midt blant oss og som vi har sterke og nedfelte synspunkter på,» heter det i juryens begrunnelse. 

Juryen sier også: «I pressens Vær varsom-plakat heter det at «pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk» og som oppgave «å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser.» Prosjektet går inn i denne tradisjonen på en ny måte når den lar oss få møte personer og grupper vi har fordommer mot – og konfronterer disse fordommene, ikke bare med fakta, men med levende mennesker, som har en historie å fortelle».

 Etter jobbintervjuet utviklet Jakob Semb Aasmundsen utover våren prosjektet sammen med nyhetsledelsen i Tønsbergs Blad. Allerede før noe av materialet ble publisert m, hadde Jakob blitt en kjent skikkelse både i Tønsberg  og resten av landet for sin 17. mai-tale i hjembyen. 

I serien utfordres ti ulike fordommer, mot naturister, bifilie, muslimer, overvektige og mye annet. Hver fordom er presentert etter en fast oppskrift med intervju med én eller to caser, og ekspertkilde. Til hver sak ble det laget en videoreportasje. Foruten å publisere på egne plattformer i Tønsbergs Blad ble det opprettet en egen Facebookside, som har fått godt over 3.000 følgere, samt en Instagram-profil som har nærmere 100 følgere.

I tillegg har avisen laget en egen skrivekonkurranse, der de ba ba fok fortelle om en fordom de hadde utfordret og overkommet. Det ble mange innsendte bidrag, som utløste nye saker. 

Fordomsprosjektet i Tønsbergs Blad har deltatt i avisas valgkampdekning. Det er laget en egen kortfilm om fordommer. Og denne høsten blir saken videreført som en foredragsserie i alle ungdomsskolene i Tønsberg, og som tolv nye featureartikler frem til neste sommer.

Her finner du Jakobs fordommer 

Bergensavisen fikk hederlig omtale for en reportasjeserie om menneskehandel og utnyttelse av barn, Østlands-Posten fikk heder for en serie om Treschow-familiens makt og innflytelse i Larvik, mens Tidens Krav ble hedret for sin dekning av sykehusstriden i Møre og Romsdal.  

Avisa Nordlys ble tildelt prisen for årets mediehus i 2015..