Engler i svart


Gode bilder er en viktig del av både gode og sterke historier. Fotograf Lisbeth Andersen i Romerikes Blad ble i 2013 tildelt Snusprisen fra Akershus Journalistlag for fotografiet "Engler i svart"

Bildet inngår i en serie som ble tatt i forbindelse med en sak om frisørene på Akershus Sentralsykehus (AHUS).

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6556286.ece