Én million mobillesere og sterk opplagsvekst


Amedia økte avisopplaget med tre prosent eller 15.000 eksemplarer i 2017. Antall digitalabonnement økte med 78 prosent.

Bergensavisen ble opplagsvinner i 2017 med 17 prosent eller over 2.300 nye abonnenter. 

Samtidig fortsetter veksten i antall daglige mobillesere. Amedia hadde i 2017 nær en million daglig mobillesere, viser de ferske lesertallene fra TNS Kantar. Mobilveksten var på 10 prosent det siste året. Det samlede lesertallet for Amedias 63 aviser og Nettavisen ble redusert med fem prosent som følge av færre papirlesere og nettlesere. 

På mediebransjens store talldag 7. mars fikk alle mediehus presentert de bekreftede offisielle opplagstallene og daglige lesertall for 2017. 

For Amedia er det stort sett gode nyheter. I opplagsmarkedet har konsernets aviser samlet en sterkere vekst enn totalmarkedet. Også i lesermarkedet har konsernet en bedre utvikling i så vel mobillesing som nettlesing, og leverer i tråd med markedet for øvrig for papirlesing og samlet mediehusdekning. 

Amedias opplagsvekst på 15.304 eksemplarer i 2017 kommer som følge av at 44 aviser øker sitt opplag. De 19 avisene som har gikk ut av 2017 med minustall, hadde en samlet tilbakegang på bare 1.710 eksemplarer eller i gjennomsnitt 90. 

Målt i nominell vekst var Bergensavisen best med en pluss på 2.352 eksemplarer, fulgt av Nordlys med en pluss på 1.402, Fredriksstad Blad med 1.282, Romerikes Blad med 994 og Telemarksavisa med 927. Målt i prosentvis vekst var igjen Vestby Avis best med en økning på 23,3 prosent, fulgt av Bergensavisen (16,9 pst), Finnmark Dagblad (12 pst), Røyken og Hurums Avis (9,7 pst) og Tvedestrandsposten (9,4 pst). 

Lesertallene for Amedia-avisene og Nettavisen viser vekst i 17 mediehus, hvorav den største veksten kom i Hadeland, Finnmark Dagblad og Røyken og Hurums Avis. Fire aviser sto for halvparten av den samlede tilbakegangen på 97.000 lesere fra året før. Bergensavisen mistet 23.000 lesere, Nordlys 14.000, Telemarksavisa  5.800 og Smaalenenes Avis 5.100 daglig lesere.