Digital vekst gir sterkt Amedia-resultat


Amedia fikk et brutto driftsresultat på 467 millioner kroner i 2018. Amedias 63 lokalaviser og Nettavisen hadde en kraftig digital vekst gjennom fjoråret, både i abonnements- og annonseinntekter.

– Vi er stolte over å kunne presentere et så sterkt resultat. Oppkjøpet av Nettavisen kombinert med solid vekst i lokalavisene har styrket Amedia vesentlig gjennom fjoråret, sier konsernsjef Are Stokstad. 

Amedias aviser økte i 2018 antall rendigitale abonnenter med 30 prosent til 212.000. Dette tilsvarer 40 prosent av konsernets 538.000 abonnenter. Opplagsinntektene vokste med fire prosent og passerte for første gang 1,5 milliarder kroner. Samlet når konsernets mediehus ukentlig ut til 2,2 millioner lesere. 

Konsernets digitale annonseinntekter økte i 2018 med 40 prosent til 427 millioner kroner, både som følge av kjøpet av Nettavisen og fra 11,1 prosent vekst i lokalavisene. Samtidig var fallet i papirannonseringen lavere enn tidligere. I sum økte Amedias annonseinntekter med tre prosent. 

Amedias samlede inntekter økte i 2018 med 37 millioner kroner til 3.570 millioner kroner. 

– Våre 2.000 ansatte har jobbet hardt for å oppnå disse gode resultatene. Samtidig har vi foretatt store investeringer i godt innhold og bedrede annonseprodukter, sier Stokstad. 

Amedia signerte i desember en avtale om overtakelse av de ni lokalavisene til Nordsjø Media, og disse avisene blir nå integrert i Amedia-konsernet. I januar tok Dagbladet og Aller Media i bruk Amedias identitets- og innloggingsløsning aID. Og i februar ble det kjent at Amedia gikk sammen med Bonnier om å kjøpe det svenske lokalaviskonsernet Mittmedia. 

– Vi jobber aktivt for å utvikle samarbeidet med andre publisister. Det er nødvendig for å sikre konkurransekraft i møte med internasjonale aktører, kommenterer Stokstad. 

Amedia forventer fortsatt sterk vekst gjennom 2019. 

 – Vi har en svært positiv utvikling i Nettavisen og lokalavisene våre, og integrasjonen av Nordsjø Media vil løfte konsernet ytterligere, sier konsernsjef Are Stokstad.

  

Amedia er ved utgangen av 2018 gjeldfritt og har en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 60,1 prosent.