Sviktende rutiner og personell uten godkjenning


Christine Klippenvåg Nordgård fikk feiltolket celleprøver over flere år ved Nordlandssykehuset. Hun holder sykehuset ansvarlig for at livskvaliteten er vesentlig forringet. Foto: Tom Melby

Avisa Nordland avslørte i en artikkelserie hvordan det lokale sykehuset hadde sviktende rutiner og at personell uten formell godkjenning var satt til å behandle celleprøver som skulle påvise forstadier til livmorhalskreft. Resultatet var at en rekke kvinner feilaktig hadde fått beskjed om at prøvene var normale.

Artikkelserien startet med en kvinne som ville fortelle sin historie, men utviklet seg etter hvert til å avsløre en større svakhet i hele screeningsmetoden til sykehuset. Flere kvinner meldte seg til avisen og fortalte sine historier. Kvinnene har også anmeldt sykehuset for feiltolkningen av resultatene.

Nordlandssykehuset påstod innledningsvis at svikten i det første tilfellet skyldtes en tilfeldighet. Avisens oppfølging av saken avslørte derimot at sykehuset hadde mangel på bioingeniører og at de i flere år hadde benyttet seg av personell uten formell godkjenning til å behandle celleprøvene. I tillegg ble det avdekket kritikkverdige forhold knyttet til tidspress og arbeidsmiljøet ved sykehuset.

Gjennom sitt arbeid har Avisa Nordland påpekt feil og mangler og dermed bidratt til framtidige forbedringer. Dette fører forhåpentligvis til at kvinnene som sogner til sykehuset i Bodø igjen kan sette sin lit til at de er i trygge hender når de henvender seg til helsevesenet i en sårbar livssituasjon.

Journalist Siri Gulliksen har også oppnådd tillit og fortrolighet med sine intervjuobjekter, slik at flere har stått offentlig frem med sine personlige historier. Resultatet er også at de fire kvinnene, som kommer fra forskjellige deler av Nordland, har truffet hverandre og funnet felles styrke til å forfølge saken.

Saken har medført at Helseministeren har påtalt svakheter i massescreeningsprogrammet og Kreftregisterets Masseundersøkelsesprogram mot livmorhalskreft kom før sommeren med nye anbefalinger om oppfølging av livmorhalsprøver.

Granskingen er ennå ikke avsluttet. Politidistriktet har nå avsluttet sin etterforskning og saken vil bli sendt til Statens Helsetilsyn for vurdering.

– I en krevende tid med kutt og diskusjoner om pressens rammevilkår er det viktigere enn noensinne å legitimere vårt samfunnsoppdrag. Vi skal informere om det som skjer og avdekke kritikkverdige forhold. Også i en digital hverdag er det vår plikt å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner. Derfor har vi prioritert denne saken høyt over lang tid, kommenterer sjefredaktør Jan Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Artikkelserien «Celleprøvesaken» fra Avisa Nordland vant årets pris for Beste lokaljournalistikk i Amedia 2014.