Stokstad varsler sin avgang


Konsernsjef Are Stokstad har varslet konsernstyret i Amedia om at tiden nå er inne for å starte prosessen med å finne hans etterfølger som konsernsjef i Amedia.

Stokstad vil fortsette som konsernsjef frem til etterfølgeren i sjefsstolen er på plass.Stokstad fyller 66 år i 2020 og har meldt at han mener det nå er riktig tid for ham å ta avgjørelsen om å be om at styret rekruttere ny konsernsjef i år.