Amedia på plass i eget hus


- Endelig er våre virksomheter i Oslo samlet på ett sted. For oss innebærer dét mye mer enn bare å flytte inn i nye lokaler, sier konsernsjef Are Stokstad.

Nå er alle ansatte i Oslo for første gang samlet på en felles arbeidsplass i ett og samme bygg; Amediahuset i Akersgata 34. Bygget eies av Entra Eiendom. Siden 2013 har det pågått et omfattende oppussings- og ombyggingsarbeid for å gjøre lokalene klare.

- Samlokalisering av våre virksomheter i Oslo har vi jobbet for å få til helt siden 2012 da vi fikk endelig klarsignal til å slå sammen A-pressen og Edda Media. Dagen i dag markerer nok en viktig milepæl for Amedia, sier konsernsjefen.

Foruten konsernets administrasjon, som i tillegg til konsernledelsen blant annet omfatter økonomi, forbrukermarked og HR, vil Amedia Teknologi, Amedia Salg og Marked, Amedia Utvikling og Avisenes Nyhetsbyrå ha tilhold i huset.

- De som holder til i Amediahuset, har viktige roller og funksjoner for at våre mediehus, våre digitale posisjoner og våre trykkerier og distribusjonsselskaper skal lykkes. Når alle nå er samlet ett sted, er jeg sikker på at vi i enda sterkere grad klarer å samhandle om å finne gode og kreative løsninger som skaper spennende muligheter og gir gode resultater for våre virksomheter, sier Are.

En viktig målsetting er at Amediahuset skal være et felles samlingssted både for dem som jobber der og for konsernets medarbeidere over hele landet, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Amediahuset skal være et felles kunnskapstorg der vi sammen skal utvikle og styrke vår virksomhet.

- Når vi nå samles i Amediahuset , representerer det et nytt og vesentlig steg i vår historie. Som en av de viktigste aktørene i norsk mediebransje, hører vi hjemme i Akersgata. Vi flytter inn i nyrenoverte, fleksible og tilrettelagte lokaler, men til et hus som har nesten 100 års tradisjon som tilholdssted for noen av landets mest sentrale medier, sier Are.

- Det ligger både historier og tradisjoner i dette bygget. Vi skal skape framtiden her, fastslår Amedias konsernsjef.