Amedia belønner god journalistikk


Rekorddeltakelse og høy kvalitet preget konkurransen om årets redaksjonelle priser i Amedia.

Bergensavisen, Glåmdalen og Tønsbergs Blad mottok priser for god journalistikk. Østlands-Posten ble kåret til årets relasjonsbygger. Årets mediehus ble iFinnmark.no.

52 bidrag fra 21 mediehus hadde sendt inn bidrag og kjempet om de redaksjonelle prisene i Amedia.

- Journalistikken står i sentrum, er navet, i et mediekonsern som Amedia. Den er vår forretningsidé, vårt utgivergrunnlag og vårt oppdrag, sier juryleder Stig Finslo. I juryen har han hatt med seg Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, samt Stine Holberg Dahl og Hallgeir Westrum fra Amedia.

Årets beste journalistikk

Bergensavisen fikk prisen for årets beste journalistikk for artikkelserien "Barna som ble tatt", der journalistene Kai Flatekvål og Linda Hilland tar for seg det de kaller et bekmørkt kapittel i norsk moderne historie. Det er en historie som treffer leserne som et knyttneveslag i mellomgulvet, men som samtidig er godt å lese.

“Barna som ble tatt” handler om romanifolket, taterne eller splinten som de kalles i Bergen, og hvordan man også i Bergensområdet gjennom 70 år tok del i det som er blitt omtalt som en etnisk utrenskning. Menn ble sendt til arbeidsleirer, kvinner ble tvangssterilisert og rundt 1500 barn blir tatt fra familiene og sendt på barnehjem der de ble utsatt for overgrep. Barnehjemmene ble drevet av Norsk misjon blant hjemløse, med velsignelse fra den norske stat. Målet var å gi dem en oppvekst uten kontakt med romanikulturen.

Dette uttaler juryen: “BA serverer sine lesere rystende - og medrivende - historier, men de blir fortalt med respekt og verdighet. Vi møter både han som ble kidnappet av misjonen tre måneder gammel, han som tilhører en familie som er blitt mobbet i tre generasjoner, han som flyttet til en arbeidskoloni for å unngå at staten skulle ta barna fra ham og som fortsatt verner barna sine med anonymitet. Men også historier om stolthet av å være del av romanifolket.”

Årets beste undersøkende journalistikk

Tønsbergs Blad fikk årets pris i denne kategorien for å ha avdekket omfattende ulovligheter knyttet til utbygging i strandsonen i et av Norges mest attraktive område for fritidsboliger, hvordan en kommunal ukultur har fått utvikle seg, hvordan kommunale saksbehandlere har blandet private interesser og offentlige oppgaver, og hvordan såvel lokalpolitikere som folk med mye penger har tatt seg til rette uten at de kommunale tilsynsmyndigheter har grepet inn - og hvordan dermed noen få formuende mennesker har fått en enorm økning av sine verdier på allmennhetens bekostning.

Utbygging i strandsonen i Tjøme har i mange år vært et betent politisk tema og et spørsmål av stor samfunnsmessig interesse og betydning for fellesskapets muligheter til å bruke strandsonen til rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Juryen uttaler: “Tønsbergs Blad har ivaretatt pressens oppgave som kontrollerende organ på en forbilledlig måte, og har ved hjelp av grundig journalistisk håndverk maktet å flombelyse usunne kulturer, avdekket ulovligheter og vært pådriver for en nødvendig opprydding.

Tønsbergs Blads medarbeidere Emira Holmøy og Morten Wang, som har hatt hovedansvaret for saken, har levert viktig kvalitetsjournalistikk og bidratt til at Tønsbergs Blad har markert seg som en uredd forsvarer av rettsstaten og en nyttig kontrollør av de kommunale organer.”

Beste featurejournalistikk

Reportasjeserien “Sykehuset vårt” beskriver dagliglivet ved sykehuset på en grundig, engasjerende og følsom måte. Pasienter, personale og pårørende bærer reportasjene ved å lag avisen være med på fødsel, operasjon, undersøkelser, behandling av akutt hjerneslag, akutt kols og når ambulansen rykker ut til en ulykke.

Serien «Sykehuset vårt» har bidratt til å skape økt tillit mellom leserne og Kongsvinger sykehus – og leserne og Glåmdalen. Den er en lesersuksess og er skapt med en metodikk som lett kan overføres til andre prosjekter – både i Glåmdalen og andre steder.

Juryen uttaler: “Med serien «Sykehuset vårt» har Glåmdalen laget glitrende featurejournalistikk fra og om den største og viktigste institusjonen i sitt nedslagsfelt, Kongsvinger sjukehus. Gjennom daglig tilstedeværelse på sykehuset i to måneder har avisen - med sine medarbeidere Sigmund Fossen og Robert Eik - kommet tett på alle sykehuset betyr noe for; pasienter, pårørende, ansatte - og evnet å formidle hvilken betydning institusjonen har for distriktet og alle som bor der. Ved å bruke nødvendig tid på sykehuset har avisen maktet å lage journalistikk som ville vært umulig gjennom tradisjonell daglig saksfokusert journalistikk.”Årets relasjonsbygger

Østlands-Posten har med sin serie  “Hjemmet mitt” - som totalt sett omfatter 31 artikler - fornyet en journalistisk genre og truffet en nerve i sitt lokalsamfunn. “Hjemmet Mitt”-artiklene er blant de mest leste avisen har publisert det siste året - og det er artikler som har bygget identitet og stolthet, gjenkjennelse, forståelse og kunnskap for alle som bor i og har et forhold til Larvik.

Den enkle idéen som journalist Thor Kenneth Løvenfalck bygger serien på, ble avfødt på ferga ut fra Larvik da han seilte forbi mange spesielle boliger og eiendommer som alle i byen kjenner til og har et forhold til, men som få vet mye om.

Juryen uttaler: “Østlands-Posten får prisen for på en særskilt måte å ha bygget sterke relasjoner til sine lesere og skapt engasjement i sitt lokalsamfunn. Østlands-Posten har med “Hjemmet Mitt” vist hvilken betydning avisen har som lokal identitetsbærer, og har skapt et konsept som kan inspirere andre aviser.”


Årets mediehus

Prisen som Årets mediehus i Amedia går til mediehuset iFinnmark som er er et felles merkenavn på det digitale produktet som avisene Finnmark Dagblad og Finnmarken møter sine lesere med. iFinnmark er det desidert største nettstedet i Finnmark, som på forbausende kort tid er blitt finnmarkingenes prioriterte merkevare og førstevalg for lokalt innhold!

iFinnmark er suksessrik digital-først-operasjon - som beskriver seg selv som et mediehus som også utgir papiraviser. Intet mediehus i Amedia har større andel heldigitale abonnenter enn iFinnmark, og det digitale fellesløftet våre redaksjoner i Finnmark gjennomfører har skapt en kraftig abonnements-vekst. iFinnmark har skapt en felles møteplass for alle finnmarkinger, fra Vardø i øst til, Øksfjord i vest. Og med en ny merkevare bundet fylket sammen til ett medierike på en måte som ingen tidligere har klart.

Juryen uttaler: “Mediehuset iFinnmark har markert seg som et innovativt verksted som på en målbevisst og uredd måte utvikler nye tjenester, viser vei for andre aviser og kan vise til resultater som inspirerer andre til å ta djerve grep. Det gjelder både satsingen som lokal allmennkringkaster, omfattende tilbud av direktesendinger, betydningen av redaksjonell dekning av barneidretts-turneringer og betydningen av å være tilstede der folk samles. I et magert medieøkonomisk landskap med et sterkt desentralisert organisasjon.”